Izglītības iespēju izstāde “Kur mācīties tālāk?” (23.02.2023)

17.februārī Liepājas 8. vidusskolas 8. – 12. klašu skolēnu grupas kopā ar klašu audzinātājiem devās uz izglītības iespēju izstādi “Kur mācīties tālāk?” Liepājas Latviešu biedrības namā

Ap 90 Liepājas 8. vidusskolas skolēni izstādes laikā iepazinās ar vairāk kā 25 turpmākās izglītības iestādēm visā Latvijā.

Skolēni varēja iepazīties ar profesionālo vidusskolu, tehnikumu, koledžu un universitāšu piedāvājumu, kā arī piedalīties neformālās izglītības aktivitātēs un iepazīties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,  Digitālo Inovāciju parka, biedrības “Impact Hub Liepāja”, Liepājas “Jauniešu māja” un Liepājas skolēnu domes un Jauniešu padomes sniegtajām iespējām.

Paralēli izstādes apmeklējumam skolēniem bija iespēja arī saņemt karjeras konsultācijas pie pedagogiem karjeras konsultantiem.

Skolēni pasākumu vērtēja kā labu, jo varēja klātienē iepazīties ar dažādām izglītības iestādēm un runāt ar iestādes pārstāvjiem, lai spētu veikt savu potenciālo lēmumu par to, kur mācīties tālāk. Sniedzot atgriezenisko saiti skolēni pauda viedokli, ka vēl ir jāveic pašizpētes un karjeras iespēju izpētes aktivitātes galīgā lēmuma pieņemšanai.

Sakām lielu paldies Liepājas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par izstādes organizēšanu.

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Ciemos pie mums Rīgas Stradiņu universitātes vēstneši (23.02.2023)

16. februārī Liepājas 8. vidusskolas vidusskolēnu interesentu grupai bija izzinoša tikšanās ar 2 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) vēstnešiem.

RSU vēstneši – 3. kursa Medicīnas fakultātes students Dins Mironovs un 2. kursa Komunikācijas fakultātes studente Anastasija Šuļkovska, kuri pastāstīja par  RSU sniegtajām studiju iespējām. Jaunieši dalījās arī savā pieredzē kā RSU studenti un ko nozīmē būt studentam.

RSU Vēstneši (2)

RSU ir 9 fakultātes, 66 studiju programmas, kurās ir pieejamas budžeta un bezmaksas studiju vietas, praksē balstītas studijas, iespēja apgūt studiju sagatavošanās kursos, plašs ārpus studiju aktivitātes – tautu deju ansamblis, koris, studentu medijs, studējošo pašpārvalde, sporta klubs un zinātniskie pulciņi.

Kā minēja paši jaunieši, tad atšķirībā no skolas, studentam ir aktīvi jāseko līdzi pašam savam nodarbību un lekciju sarakstam, nav klases audzinātājs, kurš varētu atgādināt darāmo lietu sarakstu. Lai to visu jaunietis spētu paveikt, tad svarīgi ir pilnveidot laika plānošanas prasmes (aktīvi plāno, laiku kad un kur mācīsies), pašdisciplīna un atbildība (jāapzina, kas ir vajadzīgs, lai nokārtotu mācību kursu, kāda literatūra ir jālasa, lai nokārtotu pārbaudes darbu un eksāmenus). Noteikti svarīgi jaunietim ir tīklot ar kursa un citiem studiju biedriem, lai spētu sekot līdzi izmaiņām un studiju procesam.

Skolēni pēc tikšanās varēja uzdot interesējošos jautājumus studentiem un skolēni uzkavējās ilgāk, lai iegūtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par studijām un dzīvi Rīgā.

Sakām lielu paldies RSU vēstnešiem Dinam un Anastasijai par ieskatu RSU studiju procesā un dalīšanos savā pieredzē.

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Valsts policijas pārstāvji dalīsies pieredzē par darbu savā profesijā (22.02.2023)

Valsts policijas DARBS

ERAF projekts “Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS” (Nr. 1.1.1.3/21/A/004) (19.02.2023)

11

14.februārī Liepājas 8. vidusskolas vidusskolēniem par savas uzņēmējdarbības sākšanas vai esoša komersanta dota uzdevuma risināšanas iespēju pastāstīja Liepājas Universitātes pārstāve Evita Zekuņenko.
Ar šī gada 1. septembri Liepājas Universitāte sadarbībā ar biedrību Impact Hub, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas Universitātes attīstības fondu un informatīvo atbalstu Liepājas Valsts tehnikumu uzsāka ERAF projekta “Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS” (Nr. 1.1.1.3/21/A/004) īstenošanu . E. Zekuņenko pastāstīja jauniešiem par iespēju piedalīties projekta noslēdzošajā ciklā, lai īstenotu savu uzņēmējdarbības ideju vai attīstītu esoša uzņēmuma izaicinājumu. Projektā var iesaistīties gan skolēni, gan studenti un 4 mēnešu periodā dalībnieki saņem ikmēneša stipendiju EUR 200.00 apmērā, kā arī finansiālu atbalstu idejas realizēšanai.
Sakām lielu paldies projekta autoriem par iniciatīvu un jauniešiem sniegto iespēju uzsākt darbību projektā IGLS, uzsākot savu uzņēmējdarbību vai pildot uzņēmuma uzdevumu.  

20230214_094647

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Absolvente Ance Āboliņa ciemojas pie 12.a klases (11.02.2023)

6.februārī Liepājas 8. vidusskolas 12.a klases skolēni piedalījās citādā latviešu valodas stundā. Pie viņiem un skolotājas ciemojās Liepājas 8. vidusskolas absolvente Ance Āboliņa.

A. Āboliņa pašlaik ir SEB bankas darbiniece un strādā par pārdošanas atbalsta vadītāju un viņa arī ir SEB Skolu vēstnešu programmas vadītāja Latvijā.

Par sevi Ance saka: “Kas es būšu nākotnē? Man nav ne jausmas!”. Ance ir studējusi Latvijas Universitātē un ieguvusi bakalaura grādu politoloģijā un jurisprudencē, savukārt maģistra grāds uzņēmējdarbībā un finansēs ir iegūts Rīgas Tehniskā universitātē. Skolas laikā viņai padevās visi priekšmeti un tas neatviegloja viņas studiju izvēli, vienkārši viņai bija pārliecība, ka ir jāstudē. Sākotnējā izvēle bija par labu medicīnai, taču eksāmenu rezultāti nebija tādi, kādus viņa vēlējās. Pateicoties labiem rezultātiem valsts politikas un tiesību olimpiādē, Ancei bija iespēja studēt politoloģiju, kura tolaik pašai nebija pievilcīga. Vien tagad viņa saka, ka studijas iedod plašāku skatījumu uz pasauli.  Saprotot, ka akadēmiskais grāds bija bez praktiskas darbības, viņa pati izdomāja iet praksē. Tieši pateicoties praksei viņu pieņēma darbā Ārlietu ministrijā. Laika gaitā, meklējot izaicinājumu, viņa sāka studēt tiesību zinātni un tad saprata, ka jāstrādā tiesā, lai iegūtu praktisko pieredzi. Strādājot tiesu sistēmā darbs bija izaicinājumu pilns cilvēciskā faktora dēļ. Kā Ance minēja, nav viegli saprast, kurš ir vainīgs un kurš nav.

20230206_090057

Lai atgūtos no intensīvās darba pieredzes, Ance lietderīgi izmantoja bezdarbnieces statusu un uzdodot sev jautājumu, par ko viņa gribēja kļūt bērnībā, nāca atskārsme par darbu bankā. SEB banku viņa izvēlējās, jo tā ir arī banka, kuras kliente ir viņa pati. Atgriežoties pie jauniem izaicinājumiem, Ance izvēlējās darbu ar starptautiskajiem klientiem, jo gribēja iepazīt starptautisko vidi un pavadīt darba ikdienu angļu valodā. Laikam ejot, saprotot, ka viņa var paveikt daudz vairāk un svarīgi bija vēlme strādāt Latvijas vai vismaz Latvijas klientu labā, viņa mainīja darba vidi – uz SEB Latvija un sāka darbu ar privātpersonām

 Tikai pēc 3 atteikumiem, viņa tik pie kārotā darba un tas sniedz viņai gandarījumu, sevišķi darbā ar jauniešiem iniciējot ideju par SEB Skolu vēstnešu programmu.

Ance ienes pozitīvisma pilnu enerģiju un aicina jauniešiem uzdrīkstēties, ja nepieciešams, ņemt pauzi no mācībām, lai gūtu pieredzi un noteikti iesaistīties projektos, lai labāk iepazītu sevi, savas zināšanas un prasmes.

Sakām lielu paldies par atsaucību, vaļsirdīgo un patieso sarunu, smaidu pilno un pozitīvisma uzlādēto darba nedēļas iesākumu Ancei Āboliņai.

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Biznesa vadības koledžas dibinātāja Jāņa Stabiņa nodarbība (09.02.2023)

8.februārī Liepājas 8. vidusskolas skolēnu grupa piedalījās Biznesa vadības koledžas dibinātāja Jāņa Stabiņa nodarbībā “Bizness.Veiksme. Karjera.”. 

Biznesa vadības koledžas nodarbība

J. Stabiņš ir dibinājis Biznesa Vadības koledžu, nacionālo jauniešu kustību “Projekts Esi Līderis” un Rīgas Komercskolu. Par sevi viņš stāsta, ka pabeidzis skolu ar 5 nesekmīgām atzīmēm un tas var būt un ir graujoši pašvērtējumam. Taču laikam ejot atklāja, ka viņam ir disleksija (traucēta lasītprasme). 

J. Stabiņa vēstījums bija par to, ka var mācīties dažādi un tas ir ieguldījums sevī pašā – var apmeklēt kursus, seminārus, lasīt grāmatas un mācīties no skolotājiem. Svarīgi ir saprast, ka katram ir svarīgi īstenot sevi un formulēt sev, kas ir veiksme un laime, jo katram tā ir sava. Nodarbībā J. Stabiņš minēja, ka cilvēkiem ir jāattīsta sava intuīcija, jāsaprot, ka sociālais piemērs šobrīd mūsu vidē ir tendēts uz nepiepildāmu mērķi un jauniešiem nav šobrīd jāiespringst veikt “pareizās” izvēles. Svarīgi ir atrast sevi un gūt pieredzi plašākam redzeslokam, lai spētu pieņemt pamatotus dzīves lēmumus. Nav vienas “pareizas” skolas vai rīcības formulas. Nepieciešams saprast savas vērtības un kas ir svarīgi kā cilvēkam, lai justos laimīgs, jo tā ir veiksme. Tādejādi veiksmīgs cilvēks ir laimīgs cilvēks un otrādi. 

20230208_124231

Sakām lielu paldies Biznesa vadības koledžai par iespēju jauniešiem tikties nodarbībā ar Jāni Stabiņu, lai iedvesmotu jauniešus meklēt sev “pareizo” veiksmes formulu.  

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vieslekcija “Datu aizsardzība” skolu programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros ar juridisko padomnieci Simonu Krastiņu (03.02.2023)

2.februārī Liepājas 8. vidusskolas 11.a klases skolēni piedalījās tiešsaistes stundā kopā ar Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja juridisko padomnieci Simonu Krastiņu.

Stundas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar informāciju par to, kas ir personas dati, kādi likumi nodrošina personas datu apstrādi un aizsardzību, tādejādi veicinot izpratni, ka jebkura mūsu darbība atstāj aiz mums neizdzēšamas pēdas, ja ne fiziskajā pasaulē, tad interneta vidē noteikti.

S. Krastiņa pieskarās arī sociālo tīklu satura izmantošanai bez atļaujas. Ikdienā sevišķi skolā skolēni mēdz veidot savu sociālo tīklu saturu fotografējot un veidojot video, lai to ievietotu dažādās sociālo tīklu platformās. Jaunieši tika informēti, ka nav likumīgi fotografēt vai filmēt saturu, kurā ir redzamas citu personu sejas bez viņu piekrišanas. Turklāt Tiesībsarga biroja praksē arvien palielinās to gadījumu skaits, kad jaunieši un viņu vecāki vēršas pēc palīdzības, lai likumīgā ceļā panāktu ne tikai neatļautā satura atrašanos interneta vidē, bet arī pārtrauktu vardarbības ciklu. Tādā veidā atgādinot sabiedrībai, ka interneta vidē esošais saturs var ietekmēt katru no mums arī fiziskajā pasaulē.

Sakām paldies skolu programmai “Dzīvei gatavs”, kuras ietvaros notiek  vieslekcijas un Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja juridiskajai padomniecei S. Krastiņai par atsaucību un vēlmi sadarboties.

https://drossinternets.lv/lv/info/socialie-tikli 

20230202_093133

Informāciju sagatavoja: Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

Noslēdzies projekts [IE]SPĒJAS (01.02.2023)

prakse

Liekot uzsvaru uz ļoti būtisku Eiropas jaunatnes mērķi “Kvalitatīva nodarbinātība visiem”, 2022. gada nogalē Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “Jauniešu māja” realizēja Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “[IE]SPĒJAS”, kura galvenais mērķis bija apzināt Liepājas uzņēmumus un uzņēmumus 30 km rādiusā ap Liepāju un izveidot platformu, kurā ir pieejama informācija par jauniešu prakses iespējām. Platforma kalpo kā “tilts” starp jaunieti un iespējām, veicinot jauniešiem atbalstošas vides izveidi.

 
Lasīt vairāk
 

17. februārī notiks izglītības iespēju izstāde “Kur mācīties tālāk?” (31.01.2023)

LIP - kur macities talak - A3 plakats - PRINTERIM_page-0001

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar pedagogiem karjeras konsultantiem organizē izglītības iespēju izstādi “Kur mācīties tālāk?”.

Pasākuma mērķis informēt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 8. – 12. klašu vispārizglītojošo skolu skolēnus un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus par turpmākās izglītības iespējām Latvijā.

Izglītības iespēju izstāde “Kur mācīties tālāk?” notiks 17.02.2023. plkst. 11.00 – 16.00 Liepājas Latviešu biedrības namā

8. – 12. klašu skolēni izstādes laikā varēs iepazīties ar dažādu izglītības iestāžu piedāvājumu, izzināt nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības, noskaidrot tālākizglītības iespējas sava karjeras ceļa veidošanā, kā arī saņemt konsultācijas pie karjeras konsultanta. 

 

Jūrniecības nozares konkurss vidusskolēniem “Enkurs” (25.01.2023)

Konkursa apraksts

Jūrniecības nozares konkurss vidusskolēniem Enkurs tiek rīkots kopš 2007. gada. Konkursa mērķis – iepazīstināt vidusskolēnus ar jūrnieku profesiju. Pasaulē ir brīvas ap 30 000 jūras virsnieku (jūrnieku ar augstāko izglītību) vietas. Latvijas jūras virsnieki, strādājot uz jebkuras pasaules valsts kuģa, joprojām dzīvo Latvijā – ja jūrnieks, piemēram, divus mēnešus pavada jūrā, tad viņam pienākas divus mēnešus garš atvaļinājums krastā. Jūras virsnieka profesija ir ne tikai pieprasīta, bet arī augsti atalgota, stabila, ar plašām izaugsmes iespējām.

Konkurss Enkurs norisinās jūrniecības vidē – jūrnieku treniņu centros, jūrniecības mācību iestādēs, Rīgas brīvostā, NBS JS Krasta apsardzes dienestā un uz kuģiem. Konkursa laikā jaunieši veic praktiskus atraktīvus uzdevumus, piedaloties improvizētās glābšanas operācijās, arī demonstrējot savas prasmes kuģu un laivu vadīšanā – gan izmantojot profesionāliem jūrniekiem domātos trenažierus, gan arī atklātās ūdenstilpnēs. Tāpat konkursa laikā skolēni sacenšas ugunsdzēšanas un pirmās palīdzības sniegšanas disciplīnās. Konkursa programmā ir arī teorētiskā daļa, kas ietver sevī jūrniecības nozares pamatzināšanas un prasmes.

Lai iegūtu priekšstatu par konkursa norisi un tajā veicamajiem uzdevumiem, iespējams izmantot portālu YouTube, atslēgas vārdi “konkurss Enkurs”.

Konkursa nosacījumi

Konkursā var piedalīties vidusskolu komandas 6 – 10 cilvēku sastāvā. Komandas dalībnieki ir 10. – 12. klašu skolēni, ir iespējams komandā iekļaut arī 8. un 9.klašu skolēnus. Zēnu un meiteņu skaits komandā nav noteikts un nav ierobežots. Komandu pavada viens vai divi pedagogi – pēc skolas vadības izvēles.

Konkursa organizatori apmaksā dalībniekiem transportu no skolas līdz konkursa norises vietai un atpakaļ (saskaņā ar rēķinu), izņemot Rīgas skolu komandām. Organizatori sacensību dienās nodrošina dalībnieku ēdināšanu – brokastis un pusdienas. Katrs dalībnieks saņem konkursa piemiņas balvu, kā arī sertifikātu, kas apliecina dalību konkursā “Enkurs”.

Trīs komandas, kas izcīna trīs pirmās vietas finālā, saņem balvas. Līdz 2022. gadam balvas bija braucieni uz Stokholmu un atpakaļ ar kādu no AS Tallink Latvija kuģiem.

<< Konkursa nolikums

Pieteikšanās konkursam

Pieteikties konkursam Enkurs var, zvanot pa tālruni 26454516 Sarmai Kočānei vai rakstot uz e-pastu sarma.kocane@lja.lv.