Dizaina jomas profesija (21.02.2020)

Turpinām iepazīt jaunas profesijas Karjeras attīstības atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.
Visu 5. klašu kolektīviem būs iespēja iepazīt dizaina jomas profesijas. Kā pirmie to vakar ar prieku darīja 5.a klases skolēni – gan strādājot grupās un lemjot kā iekārtot dažādas telpas, gan veicot praktisku uzdevumu: izveidot telti diviem tūristiem, lai tā pēc iespējas labāk uzturētu siltumu. Nodarbības laikā skolēni atzina, ka tieši tagad noderētu papildus zināšanas fizikā un mājturībā secinot, ka profesijai un skolai tomēr ir liela saistība.


Informāciju sagatavoja karjeras konsultante: Dina Brence

FacebookTwitter