Projekts “Pats sev pavēlnieks” (07.10.2020)

Jau pašā vasaras karstumā Liepājas 8. vidusskolā pozitīvā noskaņojumā skolā atgriezās jaunieši, kas bija gatavi uzsākt dalību Pumpura projektā ”Pats SEV pavēlnieks”. Projekta mērķis ir finanšu pratības kompetenču veidošana jauniešiem, biznesa ideju veidošana. Kopā īstenojot 6. nodarbības.

Jaunieši pirmajās nodarbībās mācījās saprast:

<< Kas ir bagātība un kā to izmērīt, pozitīvais pievelk pozitīvo.
<< Kā iemācīties dzirdēt citus, iemācīties mainīt domāšanas veidu.
<< Sava personīgā budžeta izveide, naudas pārvaldīšanas instrumenti.

Trešajā nodarbībā kopā ar lektoriem no  “JĀdara”  jaunieši mācījās atšķirt līderi no vadītāja. Nodarbības mērķis: Pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes – Kas es esmu? Ko es varu sasniegt šajā pasaulē? Mana loma sabiedrībā. Jaunieši secina, ka šajā nodarbībā:

<< iemācījāmies domāt ārpus ierastā, apzināties sevi, rīkoties.
<< ğenerēt idejas, plānot un organizēt.
<< atklājām un novērtējām savas stiprās puses un talantus;
<< sapratām kā izvirzīt un sasniegt savus mērķus;

Ceturtās nodarbības mērķis bija – Es dalos un dodu pasaulei! Jaunieši nolēma dalīties labajā Liepājas pensionāru Dienas centrā –  palīdzētu nospodrināt logus, bet pēc tam skaļiem smiekliem skanot kopā ar dienas centra apmeklētājām uzspēlēja galda spēles: UNO, 5.sekundes un Mafija. Dāmas atzina, ka sen tā nebija smējušās, bet jaunieši, ka ir ļoti gandarīti par paveikto. 

5.nodarbība sadarbībā ar biedrību Izaugsmes Matrica  jaunieši mācījās veidot savu biznesu. Skolēni tikās ar motivējošo uzņēmēju Arti Dauginu un ieklausījās jauno uzņēmēju biznesa veiksmes stāstos, kam sekoja komandu darbs savas biznesa idejas prezentācijai, biznesa plāna sagatavošanai un realizācijai.

Bet vakar 6. oktobrī noslēdzām šo vērtīgo, aizraujošo un izglītojošo projekts “Pats SEV pavēlnieks”, kurā jaunieši iemācījās sadarboties un atvērties, nospraust savus mērķus, tiekties uz sapņiem, rīkoties ar naudu, veidot savu biznesu. Projekta noslēguma dienā spēlējām finanšu spēli- kurā apvienojām visas apgūtās zināšanas.

Paldies visiem vieslektoriem par aizraujošajām lekcijām, biedrībai Izaugsmes matrica par sadarbību un jauniešiem par aktīvo darbošanos visa projekta garumā!

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”

 

Video autors: Markuss Ernstsons

Informāciju sagatavoja: Dina Brence

FacebookTwitter