Virtuāla spēle profesiju iepazīšanai (27.04.2021)

Tā kā joprojām nav iespēja iepazīt jaunas profesijas dodoties ekskursijās – mēs izmantojam tehnoloģiju iespējas un ar 2.-6. kl. skolēniem cītīgi piedalāmies virtuālajās ekskursijās,
kā arī apgūstam profesijas spēlē parprof.lv
Arī tu savā brīvajā laikā vari paspēlēt šo spēli, lai uzzinātu daudz jauna!
parprof.lv

Informāciju sagatavoja : karjeras konsultante Dina Brence

FacebookTwitter