Darba grupas sapulce “Satikšanās” (12.09.2022)

atsperiens

25.augustā Liepājas 8.vidusskolas Skolēnu pašpārvalde neslēpa atkalredzēšanās prieku, satiekoties darba sapulcē ārā pie skolas, organizējot  pikniku.

Izmantojot asociatīvās kārtis, skolēni iepazinās savā starpā, dalījās  par vasaras spilgtāko notikumu.

Pašpārvaldes komanda atskatījās par padarīto pagājušajā mācību gadā, kā arī izvirzīja mērķus nākamajam mācību gadam.

Keita iepazīstināja pārējos jauniešus ar JSPA iniciatīvas “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas Kontakts”  ietvaros Liepājas Izglītības pārvaldes apstiprinātā  projekta “Atspēriens” īstenošanu NR.VP2022/3-21, kurā izrunāja plānotās aktivitātes Liepājas 8.vidusskolā, kā arī apsprieda budžeta tāmi.

Dalībnieki apsprieda nākamo projekta aktivitāšu norisi, kā arī iezīmēja Skolēnu pašpārvaldes darba plāna aktivitātes  1.semestrī.

Sapulces beigās brīvā atmosfērā skolēni mielojās ar kafijas pauzei  paredzēto  cienastu.

pie skolas

Foto un informāciju sagatavoja: direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus

FacebookTwitter