Olimpiāžu, konkursu laureātu un teicamnieku apbalvošana (09.06.2023)

31.maijā Liepājas 8.vidusskolas aktu zālē notika mācību olimpiāžu, konkursu laureātu un teicamnieku (skolēnu ar Zelta liecībām) apbalvošana. Skolas direktore A. Kuncīte pasniedza pateicības rakstus un nelielas piemiņas  balviņas. Tika godināti ne tikai skolēni, bet arī pedagogi. Pasākumu kuplināja “Smilšu kino” ar programmu “Apkārt pasaulei” iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Pēc  pasākuma skolēni un pedagogi mielojās ar gardu kliņģeri.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece audzināšanas darbā Dace Mickus

FacebookTwitter