AFS Latvija programmas nodarbības 9. kl., 11. kl. un 12. kl. skolēniem – starpkultūru prasmes (15.10.2023)

11.10. pie 9. kl., 11. kl. un 12. kl. jauniešiem, lai viņus informētu par skolēnu apmaiņu un brīvprātīgā darba programmām.

9. kl. skolēni iepazinās ar AFS Latvijas darbību un piedāvājumu. Par to stāstīja AFS Latvija Starpkultūru Programmas organizācijas attīstības koordinatore Maija Seniņa, kurai pievienojās Ieva un Sofija, lai pastāstītu par savu pieredzi ar ASF Latvija.

Ieva ir 11. kl. skolniece, kura 10 mēnešus dzīvoja un mācījās Vācijā un teica, ka sniegtā iespēja un pieredze viņu transformēja un ir ļoti pateicīga savai ģimenei. Prombūtnē viņa pilnveidoja ne tikai angļu un vācu valodas prasmes, bet arī iepazina gan vācu kultūru un baudīja iespēju ceļot uz Franciju, izveidoja plašu draugu un paziņu loku. Tas paplašina redzesloku, maina motivāciju un palīdz citiem iegūt drosmi uzdrīkstēties. Sofija ir AFS Latvija brīvprātīgā no Itālijas un arī pati ir piedalījusies apmaiņas programmā ASV. Kā brīvprātīgā viņa iegūst komunikācijas, sadarbības, starppersonu un problēmrisināšanas prasmes, jo viņa palīdz jauniešiem, kuri piedalās apmaiņās.  Kā minēja Sofija, tad tā ir iespēja dot atpakaļ visu to labo, ko viņa ir sanēmusi no organizācijas un citiem cilvēkiem pašai esot apmaiņā.

11. kl. skolēni piedalījās simulācijas spēlē, kuras gaitā izzināja ne tikai par starpkultūru prasmēm, bet arī par to, kā pašam pilnveidot sevi un savas prasmes, lai veidotu labāku nākotnes sabiedrību. Skolēni definēja kā paši var būt aktīvāki savās sociālajās lomās, lai viņu apkārtējā vide un sabiedrība būtu pozitīvāka.

12. kl. skolēni noskaidroja, kas ir brīvprātīgais darbs un kā tas izpaužas, kādas organizācijas to īsteno un kāpēc ir svarīgi nodarboties ar brīvprātīgo darbu.

Sakām lielu paldies Maijai, Ievai un Sofijai, jo mēs uzzinājām ļoti daudz par to, kā uzdrīkstēšanās vai pozitīvi mainīt redzesloku un piedāvā jaunas iespējas.

Par AFS Latvija, lasi vairāk – https://afs.lv/ 

Informāciju sagatavoja Elīna Tapiņa pedagogs karjeras konsultants

FacebookTwitter