Foto uzņemšana pilnveidotā mācību satura apguvei datorikā kopā ar “CRE ATE” (17.11.2023)

10.novembrī 4.a kl. un 4.b kl. viesojās, reklāmas aģentūrā “CRE ATE”, kur Roberts Klēpis palīdzēja skolēniem pilnveidot izpratni un prasmes foto uzņemšanā.

Ideja par citādu mācību stundu radās, kad skolēniem pilnveidotā mācību satura apguvei datorikā bija jāsāk apgūt mācību tēma “Foto uzņemšana un apstrāde”. Pedagogs karjeras konsultants kopā ar mācību priekšmeta skolotāja Lindu Antonovu vienojās par iespēju skolēniem pilnveidot savas zināšanas un prasmes reālā darba vidē. Uzrunājot Robertu Klēpi ar šādu ideju, viņš labprāt piekrita. Sadarbības rezultātā mācību saturs tiek maksimāli pietuvināts ikdienas dzīvei un profesiju iepazīšanai.  

Kopā ar mārketinga aģentūras “CRE ATE” dibinātāju un vadītāju Robertu Klēpi. Mārketinga aģentūra “CRE ATE” sadarbojas ar tādiem klientiem kā “Magnetic Latvia”, restorāns “Upe”, attīstības platforma “You+” u.c. Skolēni profesionālā vidē fotografēja 3 dažādās vietās studijās, lai pilnveidotu skolēnu priekšstatu par to kā jāfotografē produkts un cilvēki. R. Klēpis aicināja skolēnus uzņemt fotogrāfijas arī pa ceļam uz mājām, lai jau nākošajā stundā kopā ar datorikas skolotāju viņi varētu apstrādāt savas bildes datorprogrammā “Molberts”.

Sakām lielu paldies Robertam un viņa palīgam par fotogrāfa darba aizkulišu iepazīšanu, 4.b kl. audzinātājai Vinetai Kliečei par skolēnu pavadīšanu. Novēlām, lai skolēniem un datorikas skolotājai L. Antonovai ir produktīva stunda.

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Elīna Tapiņa

FacebookTwitter