Projekts “Proti un dari 2.0″ (28.05.2024)

Projekta “PROTI un DARI 2.0.”, Nr.4.2.3.4/1/24/I/001 (turpmāk – projekts) mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki) prasmes un veicināt viņu iesaisti mācību pasākumos un izglītības ieguvē (tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara), nodarbinātībā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 

Plašāka informācija pieejama ŠEIT

FacebookTwitter