Izglītības programmas

 

Liepājas Rietumkrasta vidusskola piedāvā šādas izglītības programmas:

 

  • 21011111 – pamatizglītības programma
  • 21011121 – pamatizglītības mazākumtautību programma
  • 21015611 – speciālās pamatizglītības (1. – 9.klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 21015621 – speciālās pamatizglītības (1. – 9.klase) mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 31016011 – vispārējās vidējās izglītības virziena programma
  • 31016013 – vispārējās vidējās izglītības virziena programma
  • 31016014 – Vispārējās vidējās izglītības virziena programma
 

Vispārējā vidējā izglītība (10.klase), sākot ar 2020./2021.m.g.

2020./21. mācību gadā visas Latvijas vidējās izglītības iestādes sāk īstenot jaunu vidējās izglītības standartu. 2020./21. mācību gadā jaunais vidējās izglītības standarts tiks īstenots 10. klasēs.

Liepājas Rietumkrasta vidusskola, uzsākot jaunā vidējās izglītības standarta īstenošanu, izveidotas trīs  jauni izglītības varianti 31016011 – vispārējās vidējās izglītības virziena programmā

1. variants: Uzņēmējdarbība un jurisprudence (mācību plāns);
2. variants: Sociālās zinātnes un komunikācija (mācību plāns);
3. variants: Veselība, drošība un fiziskās aktivitātes (mācību plāns).

Skola izveidojusi programmu pamatkomplektu. Katrā virzienā skolēni 12.klasē padziļināti apgūs 3 kursus, jeb mācību priekšmetus.  

Vidusskolas posmā skolēni mācību saturu apgūs saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā:

Pamatkursi

Latviešu valoda I     Mācību priekšmetu apguve
vispārīgajā un optimālajā līmenī
Angļu valoda I (B2)
Vācu, vai krievu valoda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Literatūra I
Kultūras pamati
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība

Padziļinātie kursi (mācību priekšmetu apguve augstākajā līmenī).
Skolēni padziļināti apgūs 3 kursus no 4

Uzņēmējdarbība un jurisprudence

Sociālās zinātnes un komunikācija

Veselība, drošība un fiziskās aktivitātes

Angļu valoda II (C1) Latviešu valoda un literatūra II Latviešu valoda un literatūra II
Sociālās zinātnes II Angļu valoda II (C1) Angļu valoda II (C1)
Vēsture II Vēsture II Sociālās zinātnes II
Matemātika II Sociālās zinātnes II Bioloģija II
Projekta darbs Projekta darbs Projekta darbs

12. klasē skolēniem ir iespēja izvēlēties apgūt specializēto kursu. Liepājas Rietumkrasta vidusskola piedāvā šādus specializētos kursus:

1. Uzņēmējdarbības pamati
2. Psiholoģija
3. Filozofija
4. Fizioloģija
5. Valsts aizsardzības mācības

 

Liepājas Rietumkrasta vidusskola, uzsākot jaunā vidējās izglītības standarta īstenošanu, izveidotas divi  jauni izglītības varianti 31016014 –vispārējās vidējās izglītības virziena programmā tālmācības formā, 31016013 – neklātienes formā

1. variants: Uzņēmējdarbība un jurisprudence (mācību plāns tālmācības programmā), (mācību plāns neklātienes programmā);
2. variants: Sociālās zinātnes un komunikācija (mācību pāns tālmācības programmā)(mācību plāns neklātienes programmā)

Skola izveidojusi programmu pamatkomplektu. Katrā virzienā skolēni 12.klasē padziļināti apgūs 3 kursus, jeb mācību priekšmetus.  

Vidusskolas posmā skolēni mācību saturu apgūs saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā:

Pamatkursi
Latviešu valoda I

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmetu apguve
vispārīgajā un optimālajā līmenī

Angļu valoda I (B2)
Vācu, vai krievu valoda (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Literatūra I
Kultūras pamati  (Uzņēmējdarbība un jurisprudence)
Kultūra un māksla (vizuālā māksla) I
(Sociālās zinātnes un komunikācija)
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība

Padziļinātie kursi (mācību priekšmetu apguve augstākajā līmenī).
Skolēni padziļināti apgūs 3 kursus no 4

Uzņēmējdarbība un jurisprudence Sociālās zinātnes un komunikācija
Latviešu valoda un literatūra II Latviešu valoda un literatūra II
Angļu valoda II (C1) Angļu valoda II (C1)
Sociālās zinātnes II Sociālās zinātnes II māksla)  II
Ģeogrāfija II Kultūra un māksla (vizuālā māksla II
Projekta darbs Projekta darbs

12. klasē skolēniem ir iespēja izvēlēties apgūt specializēto kursu. Liepājas Rietumkrasta vidusskola piedāvā šādus specializētos kursus:

1. Uzņēmējdarbības pamati
2. Psiholoģija
3. Filozofija