Tālmācība

Piedāvājam šādas izglītības programmas:

 

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011014) – tālmācība