PuMPuRS 20./21. m.g.

1245

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)

Liepājas 8.vidusskola

Informācija par skolēniem, kuri izmanto pakalpojumus no projekta “PuMPuRS” (no 2017.g.)

Kopējais skolēnu skaits, kuriem ir konsultācijas projektā no 2017.g.-2020.g. 176 plāni  
Skolēnu skaits, kuriem ir konsultācijas, no 2017.g. 18 plāni

2017./2018.m.g. 1.sem. – 18

Situācija uzlabojās – 11

Nemainījās – 7

Skolēnu skaits, kuriem ir konsultācijas, no 2018.g. 31 plāns

2017./2018.m.g. 2.sem. – 14

jūnijā – 8

2018./2019.m.g. 1.sem. – 9

Uzlabojās – 27

Nemainījās – 4

Skolēnu skaits, kuriem ir konsultācijas, no 2019.g. 43 plāni

2018./2019.m.g. 2.sem. – 16

2019./2020.m.g. 1.sem. – 27

Uzlabojās – 30

Nemainījās – 13

Skolēnu skaits, kuriem ir konsultācijas, no 2019./2020.m.g. 2.sem.+ jūnijā 51 plāns

2.sem. – 38

jūnijā – 13

Uzlabojās – 32

Nemainījās – 19

Skolēnu skaits, kuriem ir konsultācijas no 2020./2021.m.g. 1.sem. 33 plāni

 

 
Skolēnu skaits, kuriem ir konsultācijas no 2020./2021.m.g. 2.sem. 28 plāni  
Skolēnu skaits, kuriem nav nepieciešamas konsultācijas no 2017./2018.m.g. 23 nevajag 27 pabeiguši 9., 12.kl. vai atskaitīti; 22 turpinās 2sem.; 21 vajadzētu, bet nepiekrīt; 11 plāni vēl top

Kopā atbalstu saņēmuši 104 skolēni:

57 – 1 termiņu,   23 – 2 termiņus,   19 – 3 termiņus,   1 – 4 termiņus,   1 – 6 termiņus

(termiņš – semestris vai vasara)

Iemesli, kāpēc nav būtisku uzlabojumu:

  • Skolēni neattaisnoti kavē mācību stundas, arī atbalsta konsultācijas; skolēni un skolotāji kavē stundas, konsultācijas slimības dēļ;
  • Skolēni atbalsta konsultācijas uzskata par papildus slodzi, nevis par iespēju;
  • Skolēni nevēlas pat pamēģināt atbalsta konsultācijas, ja piesakās, tad vēlāk atsakās, jo tas ir papildus darbs;
  • Skolēni nesaņem atbalstu un motivāciju no vecākiem; vecāki nespēj samaksāt par internetu un telefonu, tos atslēdz;
  • Skolotāji piedāvā skolēniem atbalstu, tomēr nereti nespēj motivēt skolēnus, skaidrojot atbalsta konsultāciju pozitīvo nozīmi;
  • Skolotāju lielās slodzes dēļ un attālināto mācību dēļ nav iespējams piesaistīt pedagoga palīgu mācību stundās;
  • Attālinātais mācību process ļauj skolēniem “paslēpties” no skolas un skolotājiem, neatbildot uz zvaniem, e-pasta vēstulēm un uzaicinājumiem uz ZOOM;

Informāciju sagatavoja G.Lauberga, 2021.g.feb.