Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Liepājas valstspilsētas pašvaldībā”

JSPA ( Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Liepājas valstspilsētas pašvaldībā” ar identifikācijas Nr. VP2021/4-15 

2021.gada 10. oktobra līdz 2021. gada 20. decembrim.