Piekļūstamības paziņojums

Liepājas 8.vidusskolai ir svarīgi tīmekļvietni http://8vsk.liepaja.edu.lv/ veidot piekļūstamu ikvienam. Norādām, ka šobrīd tīmekļvietne daļēji atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas. Piemēram:

<< nav iespēja pārvietoties tīmekļvietnē izmantojot tastatūru,

<< starp tekstu un fonu nav pietiekams kontrasts.

Piekļūstamības alternatīvas

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?

Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi 8vsk@liepaja.edu.lv, norādot:

<< saiti uz saturu (URL);

<< jūsu vārdu un e-pasta adresi;

<< formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audio CD formātā, piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā, būsim pateicīgi, ja sazināsieties ar mums, rakstot e-pastu: 8vsk@liepaja.edu.lv vai nosūtot vēstuli uz adresi: Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3416.

Kā mēs izvērtējām šīs tīmekļvietnes piekļūstamības prasības

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Skatīt:

<<  2023. gada piekļūstamības izvērtēšanas protokols (.pdf)

Ko mēs darām, lai uzlabotu piekļūstamību

Regulāri, testējot tīmekļvietni un saņemot kļūdu paziņojumus no lietotājiem, mēs plānojam uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību un novērst nepilnības pēc iespējas ātrāk.

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Ja Liepājas 8.vidusskola nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Papildu informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv.

Ziņas par piekļūstamības paziņojuma sagatavošanu

 

Pirmreizēji sagatavots 2023. gada 31. maijā.