Projekts “Gatavi izaugsmei”

Projekts “Gatavi izaugsmei” līgums Nr. VP 2023/3-3 no 15.08.2023.-31.12.2023. iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros