Medmāsa

 

Skolas medmāsa – Raija Šēle

Pieņemšanas laiks katru darbadienu: 9.00-11.00; 12.00-15.00, 115.kab.
Vecāku dienās no 17.00-19.00

Medicīnas māsa: sniedz pirmo palīdzību izglītības iestādē nelielu sadzīves traumu gadījumos.

Atbrīvo no mācību stundām vai nodarbībām, ja saslimis izglītības iestādē.
Seko- koordinē izglītojamo vakcināciju.

Veic izglītojamo aprūpi atbilstoši ārsta norādījumiem, kuriem ir konstatēta hroniska saslimšana.

Kontrolē higiēnas prasību ievērošanu, veselīga uztura principa īstenošanu un kontroli.

Organizē pretepidēmijas pasākumus, ja konstatētas infekcijas saslimšanas, tai skaitā saslimušo izolēšana un vecāku informēšana.

Sniedz konsultācijas izglītojamiem, personālam, vecākiem.