Skolotāju sporta spēles (07.09.2022)

25.08.2022. Liepājas 8.vidusskolas skolotāju komanda piedalījās Liepājas pilsētas skolotāju 20. sporta spēlēs, kas notika Liepājas 15.vidusskolā. Dreskods: militārais stils. Mūsu komandas sauklis: ”Jo stiprāki pretinieki, jo stiprāki mēs!“

Paldies mūsu skolotāju atraktīvajai un bezbailīgajai komandai: Intai Zorģei, Aigai Hasnerei, Andrejam Maļcevam, Dacei Šteinbergai, Danai Liepai, Lindai Antonovai un Justīnei Kairei.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece audzināšanas darbā: D. Mickus, foto D.Liepa

FacebookTwitter