Privātuma politika

Informēšana par personu datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas 8. vidusskola (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407, tālrunis: 63484369, elektroniskā pasta adrese: 8vsk@liepaja.edu.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv