PuMPuRS 18./19. m.g.

PuMPuRS

Jau otro mācību gadu Liepājas 8.vidusskolā tiek realizēts ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura ietvaros skolēni saņem individuālu atbalstu, tādējādi samazinot risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Lielākoties skolēni saņem atbalstu konsultācijās noteikta mācību priekšmeta apguvei.

2018./2019.mācību gada 1.semestrī individuāls atbalsts tika sniegts 9 skolēniem. Skolēniem galvenokārt tika nodrošinātas individuālas konsultācijas latviešu valodā,  matemātikā un angļu valodā.

2.semestrī individuālais atbalsts tiks sniegts 16 skolēniem. Šobrīd projektā ir iesaistīti 11 pedagogi.