PuMPuRS 2021./2022.m.g. 2.semestrī

Šajā semestrī projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai” atbalsts tika sniegts 53 skolēniem:

1.kl. – 3; 2.kl. – 8; 3.kl. – 7 (sākumskolā kopā 18)

4.kl. – 2; 5.kl. – 4; 6.kl. – 5; 7.kl. – 6; 8.kl. – 6; 9.kl. – 8 (pamatskolā kopā 31)

11.kl. – 3; 12.kl. – 1 (vidusskolā kopā 4)

Skolēnu skaits 21./22. mg. 2.sem. Pumpurā Skolēnu skaits, kuriem ir uzlabojumi, bet turpinās saņemt atbalstu Skolēnu skaits, kuriem vairs nav nepieciešams atbalsts Pumpurā Skolēnu skaits, kuriem nav uzlabojumu
53 21 25 7

 

Iemesli, kāpēc nav uzlabojumu:

  • Izkrita nodarbības skolotāju slimības un skolēnu slimības dēļ.
  • Milzīgo problēmu: mācību satura “robu”, mācīšanās prasmju trūkuma dēļ skolēniem nepietika motivācijas šīs problēmas risināt.
  • Dažiem sākumskolas skolēniem ļoti zems spēju līmenis, iespējams, nepieciešams mainīt programmu.