Kontakti

 

LIEPĀJAS RIETUMKRASTA VIDUSSKOLA
Reģistrācijas numurs: 3013900924
Adrese: Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407, Latvija
Telefons: 63484369
E-pasts: rietumkrastavsk@liepaja.edu.lv
Mājas lapa: www.rietumkrastavsk.liepaja.edu.lv

 

REKVIZĪTI
Maksātājs
: Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Reģistrācijas numurs: 90000063151
Banka: a/s SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X012
Konts: LV78UNLA0022700004100
Piegādes adrese: Liepājas Rietumkrasta vidusskola, Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407, Latvija

 

Liepājas Rietumkrasta vidusskolas direktora pienākumu izpildītājs – Kārlis Strautiņš
Tālrunis – 63484369 

 

Personāla vadītāja – Maira Sveile
darba laiks: Katru darba dienu 9.00 – 17.00
Tālrunis – 63484369
E-pasts: maira.sveile@liepaja.edu.lv

 

Direktores vietniece mācību jomā 10.-12. klasē – Olga Sakadiņeca
E-pasts: olga.sakadineca@liepaja.edu.lv

 

Direktores vietniece audzināšanas jomā – Dace Mickus
E-pasts: dace.mickus@liepaja.edu.lv

 

Direktores vietniece metodiskajā darbā – Gunita Lūse
E-pasts: gunita.luse@liepaja.edu.lv

 

Saimniecības vadītājs – Ainars Šēlis
E-pasts: ainars.selis@liepaja.edu.lv

 

KĀ MŪS ATRAST