Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs Solvita Kinša (108. kab.)

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena  10.00-16.00

Otrdiena    9.00-13.30; 14.30-16.00

Trešdiena un ceturtdiena  9.00-13.30;14.30-15.00

Piektdiena  9.00-14.00

Sociālais pedagogs strādā gan ar bērniem, gan skolotājiem, gan bērnu vecākiem un nepieciešamības gadījumos arī ar tiesībsargājošām iestādēm un bērnu tiesību aizsardzības institūcijām.

Sociālais pedagogs:

* nodrošina bērnu un jauniešu tiesību aizsardzību,

* palīdz rast risinājumu situācijai, kādā nonācis skolēns, ja par to liecina negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā – mācību sekmju pasliktināšanās, konflikti ar skolas biedriem vai pedagogiem, slikta uzvedība, stundu kavēšana, klaiņošana, skolas biedru pāri darījumi u.c.