Skolas vēsture


Skolas agrākie nosaukumi

1987. – 1992. Liepājas Imanta Sudmaļa 8. vidusskola.

1992. – 1994. Liepājas 8. vidusskola.

1994. – 1998. Liepājas 8. pamatskola.

No 1998. gada 7. jūlija – atjaunota vidusskola, nosaukums – Liepājas 8. vidusskola.

No 1998. gadā izveidoja filiāli Karostā, Atmodas bulvārī 15.

No 2007. gada septembra filiāle kļuva par Liepājas Karostas pamatskolu.

No 2023.gada Liepājas Rietumkrasta vidusskola

 


Skolas direktori


Kuncite
Anita Kuncīte
izglītības iestādes direktore


Direktore

Jevgēnija Mickēviča (1997. – 2018.)


Lukasevics

Igors Lukaševičs (1990 – 1997)


Popovs

Anatolijs Popovs (1987 – 1990)


Skolas ģerbonis

logo_8VSKAutors ir Boriss Šliņkovs, kas ģerboni izveido 2000. gadā, mācoties 6. klasē.

 

 


 

 

Skolas aizsākumi

1987. gada 1. septembrī pirmo reizi atskanēja skolas zvans Imanta Sudmaļa vārdā nosauktā Liepājas 8. vidusskolā, kas bija vienīgā skola pilsētā, kurā visi 1098 skolēni mācījās pirmā maiņā.

Pirmais skolas direktors bija Anatolijs Popovs. Skolā viņš strādāja līdz 1990. gadam. Mācības notiek gan latviešu, gan krievu valodā. 1991. gadā skolā sāka strādāt direktors bija Igors Lukaševičs.

1992./93. m. g. tika uzņemta klase ar lietuviešu mācību valodu. Klasē mācījās 6 skolēni, ar katru gadu lietuviešu skolēnu skaits palielinājās un 2000. gadā ir 9 klases izlaidums.

No 1997. gada par skolas direktori sāka strādāt Jevgēnija Mickēviča – filozofijas un vēstures skolotāja, vadītāja projektam „Bilingvālās izglītības tīkla veidošana Latvijā”.

<< lasīt visu vēsturi