Gatavi izaugsmei (02.11.2023)

VJP_JSPA

19. un 20.oktobrī Skolēnu pašpārvaldes jaunieši Markuss un Zane vadīja nodarbības 7.a un 7.c klasei “Kas ir iekļaušana? “Skolēni piedalījās dažādās klases saliedēšanas aktivitātēs ar mērķi pieņemt ikvienu klases biedru, sadarboties ar ikvienu un kopīgi veikt uzdevumus.Nodarbības notika projekta” Gatavi izaugsmei”, līguma Nr.VP 2023/3 ietvaros.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus

FacebookTwitter